Kategori: Programlama

SQL Server da Tablo Oluşturma

Bundan önceki yazımda Ado.Netten bahsetmiştik. Ado.Net ile artık bir veri tabanıyla işlemler yapmanın zamanı geldi. İlk örneğimi Sql serverdan veri işlemleri  yapacağız. C# da Sql ile işlemler yapmadan önce ilk olarak Sql server da tablo nasıl oluşturulur ve Set Primary key nasıl atanır ona bakalım. Sql server programını …

Ado.Net (ActiveX Data Object) Nedir?

Başlıktan da anlaşılacağı üzere Ado ActiveX Data Object kelimesinin kısaltılmasıdır. Türkçede ise “Veriye erişmek için seçilen yol” diye anılmaktadır. Bu konu ile birlikte .NET Framework ile veri yönetimi hakkında bazı konulara değineceğim. Ado.Net yazımından da anlaşılacağı gibi  .Net Platformunda çalışmaktadır. Ado.Net veritabanı kullanan uygulamalar yazmayı kolaylaştırmak için yazılmış …

C# Try Catch Finally Kullanımı

Eğer bir yazılımcı iseniz yada yazılımcı olmak istiyorsanız programlamadan hoşlanıyorsunuz demektir. Her güzel şeyin bir sıkıntısı olduğu gibi yazılımcıların en büyük sıkıntısı ise hatalardır. Yazılımcı olmanın en birinci kuralı ise hatalar ile boğuşmaktır. Fakat ben programcılıkta karşılaşılan hataları ikiye ayırıyorum. İlk hata türü, yazılan satırlar arasında yanlış bir …

C# While Döngüsü

While döngüsü, if  ve for döngüsüne benzemektedir. Bunun sebebi ikisinde de bir koşul belirtiriz.Eğer bu koşul True(doğru) ise işlem basamakları çalıştırılır. False(yanlış) bir değer döndürülür ise döngü sonlanır. While ile if Döngüsü arasındaki gözle görülür en büyük fark if cümlesinde değer true(doğru) ise küme parantezindeki işlem kodları sadece …

C# For Döngüsü

For döngüsü bir işlemin belirli sayıda yapılması için kullanılır. For döngüsünü nasıl çalıştırabileceğimizi ve nasıl kullanacağımıza değinelim. Resimdeki örnekte  for döngüsünün syntax (yazılış dizimi) ni görüyorsunuz. Şimdi bu işlemi açıklayalım. örnekte gördüğünüz işlemleri açıklayalım; Döngümüz belirli bir sayı aralığında döneceği için  int i = 0 değişkeni ile başlangıç …

C# Switch Case Yapısı

Switch ifadesi, C# da If gibi bir karar yapısıdır. Yazdığımız karşılaştırma ifadelerini çalıştırır ve iki değer arasında bir kıyaslama yapar. True veya False değerine göre yazdığımız uygun kodları çalıştırır. Switch Yapısı ve Kullanım Şekli switch (Deyim) { case sabitdeyim: çalıştırılacakKod break; case sabitdeyim: çalıştırılacakKod break; default: çalıştırılacakKod break: } …

C# if else Yapıları

Öncelikle bu konuyu yeni öğrenenler veya buradan öğrenmeye çalışacaklar için şu diğer iki konuyu incelemelerini tavsiye ediyorum. Eğer bu konular bilinmiyorsa size bazı şeyler anlamsız gelecektir. C# Koşul Operatörleri C# taki çeşitli operatörler Birazdan örnek uygulamalar göreceksiniz bu uygulamaları bilgisayarınıza indirip çalıştırırsanız daha iyi anlayacağınızı sanıyorum o yüzden …