Etiket: veritabanı

SQL Select Komutlarının Kullanımı

Bu konu da sql dilinde en çok kullanılan select ifadelerini örneklerle açıklayacağım ama ilk olarak bir kaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Bunlar; Veritabanı komutlarında en çok kullanılan sql ifadeler select sorgularıdır. Bunun sebebi ise veritabanlarına kaydettiğimiz verilerin belirli bir amacı vardır. Bu veriler; veri işleme, rapor çıkartma, stok takip etme, …

Sql String İşlemleri

Concatenation Operator Bu fonksiyon ile tablodaki iki sütunu birbirine bağlayabiliriz. Bağlama işlemini yapmak için iki dikey çizgi karekterini (“||”) kullanırız. Örnek olarak bir sorgu yazalım. select first_name||last_name from employees sorgunun sonucu ise bu şekilde olacaktır. Bu şekilde iki sütunu birleştirdiğimiz gibi concat fonksiyonuyla da birleştirebiliriz. Uyguladığınız zaman yine …

DataWareHouse Nedir?

Bilgilerin saklanma ihtiyacı veritabanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Daha sonra verilerin veritabanlarında da oldukça artması ve elle kontrol edile bilmenin imkansızlığı ve bilgilere erişimin gecikmesinden ötürü Datawarehouse(Veri madenciliği) teknolojisi ortaya çıkmıştır. Bir diğer adı da veri ambarları olan teknolojinin amacı çok boyutlu ve karmaşık verileri özetlemek ve kategorize etmektir. Sorgulanan veriler …