Etiket: programlama

C# Dizi Değişkeni Oluşturma

Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir. Örneğin kullanıcıdan alınan isimler String tipinde bir dizi içinde toplanabilir. string isimler = new string; sehirler= new string; Dizilerin elemanlarına ulaşmak için, istenilen elemanın indisi verilmesi gerekir. İndisler aşağıda gösterildiği …

C# nedir? C# ile Neler Yapılabilir?

1950’li yıllardan başlayıp günümüze kadar uzanan yazılım sektöründe her geçen gün yeni şeyler duymak mümkün. Çünkü insanlık tarih boyunca işlerini kolaylaştıracak ürünler üretmeye meyilli olmuştur. Programlama ise 20. ve 21. yüzyılda insanların hayatını kolaylaştıran ürünler üretmek için kullanılan bir araç olmuştur. Günümüze kadar pek çok programlama dilleri geliştirilmiştir. …