Etiket: görsel programlama

C# Faktöriyel Hesaplama Programı

İletişim sayfasından Soner bey benimle irtibata geçti ve yardım istedi. Bu yazıyı onun istediği şekilde hazırladım ve burada paylaşıyorum. Bu yazıda c# form ekranında faktöriyel işlemini gerçekleştiren bir programı göstereceğim. Bu işlem ayrıca matematiksel operatörlere de örnek olabilecek bir uygulama olarak görülebilir. Yandaki resimde bu programa ait görseli …

Ado.Net (ActiveX Data Object) Nedir?

Başlıktan da anlaşılacağı üzere Ado ActiveX Data Object kelimesinin kısaltılmasıdır. Türkçede ise “Veriye erişmek için seçilen yol” diye anılmaktadır. Bu konu ile birlikte .NET Framework ile veri yönetimi hakkında bazı konulara değineceğim. Ado.Net yazımından da anlaşılacağı gibi  .Net Platformunda çalışmaktadır. Ado.Net veritabanı kullanan uygulamalar yazmayı kolaylaştırmak için yazılmış …

C# While Döngüsü

While döngüsü, if  ve for döngüsüne benzemektedir. Bunun sebebi ikisinde de bir koşul belirtiriz.Eğer bu koşul True(doğru) ise işlem basamakları çalıştırılır. False(yanlış) bir değer döndürülür ise döngü sonlanır. While ile if Döngüsü arasındaki gözle görülür en büyük fark if cümlesinde değer true(doğru) ise küme parantezindeki işlem kodları sadece …

C# if else Yapıları

Öncelikle bu konuyu yeni öğrenenler veya buradan öğrenmeye çalışacaklar için şu diğer iki konuyu incelemelerini tavsiye ediyorum. Eğer bu konular bilinmiyorsa size bazı şeyler anlamsız gelecektir. C# Koşul Operatörleri C# taki çeşitli operatörler Birazdan örnek uygulamalar göreceksiniz bu uygulamaları bilgisayarınıza indirip çalıştırırsanız daha iyi anlayacağınızı sanıyorum o yüzden …

C# daki Çeşitli Operatörler

Programlama dillerinde matematiksel veya sözel işlemler yapmak için geliştirilmiş yöntemlere genel olarak operatör olarak ifade edilirler. Matematiksel işlemleri aritmetiksel ve karşılaştırma operatörleri olarak iki grupta inceleyebiliriz. Aşağıda bu iki operatörleri ve kullanım biçimlerini göstereceğim. Aritmetiksel Operatörler Bu operatörler aritmetik işlemler de kullanılır. Yani sayılarla veya sayı tutan İfadelerle …

C# Dizi Değişkeni Oluşturma

Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir. Örneğin kullanıcıdan alınan isimler String tipinde bir dizi içinde toplanabilir. string isimler = new string; sehirler= new string; Dizilerin elemanlarına ulaşmak için, istenilen elemanın indisi verilmesi gerekir. İndisler aşağıda gösterildiği …