Idenfit Yeni Nesil İnsan Kaynakları Yazılımında Puantaj Takibi Çok Kolay

Puantaj Takibi Neden Önemli?
İşletmelerde İşçilerin ya da beyaz yaka çalışanların, hak edişlerini güvenilir şekilde hesaplamak amacıyla firmalar tarafından kayıt altına alınan işlemlerin geneline puantaj takibi ya da işçi puantajı denilmektedir.

Puantaj takibi, irili ufaklı tüm işletmeler için çalışanlarına adil davranmak adına çok büyük bir anlam ifade etmektedir. Puantaj takibi doğru, şeffaf ve raporlanabilir bir şekilde yapıldığında çalışanlar arasında hak ihlaline yol açmaz ve işletmeye karşı duyulan güveni pekiştirir. Puantaj tablolarında yer alan rutin çalışma gün ve saatleri, çalışanın işe gelmediği günler, resmi tatiller, ekstra mesailer ve daha birçok diğer veri çalışanların iş hayatına ve dolayısıyla performanslarına direkt etki ettiği için raporlanabilir bir şekilde saklanmalıdır.

Puantaj takibinin çalışan ve işveren açısından asıl amacına baktığımızda o ay içerisinde çalışanın işe geliş ve çalışma sürelerine bağlı olarak ücretinin ne olacağı oluyor.Bu asıl amaca hizmet eden her veri girişi aslında puantaj takibinin daha güvenilir bir şekilde yapıldığı anlamına geliyor. Bu durumda verilerin hatasız girilmesi, büyük verilerin ulaşılabilir olarak saklanması gibi puantaj takibini zorlaştıran süreçler de ortaya çıkabiliyor.

Örnek vermek gerekirse, dijital dönüşümünü tamamlamamış, daha geleneksel yöntemleri kullanan işletmeler ya da sürecin otomatik işlemesini sağlayan personel devam kontrol sistemi kullanmayan işletmelerde, puantaj takibi genel olarak hesaplama tabloları gibi programlar aracılığıyla ya da oldukça bilinen bir program olan excel üzerinden yapılıyor.

Puantaj Takibinde Geleneksel Yöntemler Yerini Yeni Nesil Yazılımlara Bırakıyor

Geleneksel yöntemlerle yapılan puantaj takibinde fiziki bilgisayar ortamında veya bilgisayardan alınan çıktıyla puantaj listeleri oluşturuluyor. Excel gibi hesaplama tabloları programları aracılığıyla oluşturulan bu listelerde, puantör adı verilen görevli manuel olarak çalışanların işte geçirdikleri süreleri, ekstra mesaileri, resmi tatil veya izin gibi durumları ya da işe gelinmeyen günleri sisteme işliyor.Bu da puantaj takibi için çok daha fazla zaman kaybı, operasyon maliyeti ve hatalı veri işlenmesi anlamına geliyor.

Idenfit gibi yeni nesil, bulut tabanlı yazılımlar işte bu devrede iş yükünüzü ve operasyon maliyetlerinizi azaltarak puantaj verilerini elde etme, takip ve raporlama sürecini daha verimli bir şekilde yönetmenizi sağlıyor.

Idenfit’in kapsamlı puantaj takibi yapmanızı sağlayan zaman ve izin yönetimi modülü, geleneksel yöntemlerden farklı olarak en yeni teknolojileri kullanıyor; gerçek zamanlı veriyi, mobil ve tablet uygulamaları aracılığıyla ya da parmak okuma, yüz tanıma ve kart okuyucu teknolojileri üzerinden sisteme aktarıyor ve bu verileri bulut tabanında saklıyor. Idenfit yeni nesil ik teknolojileriyle, teknoloji tabanlı olmayan işlemleri mümkün olduğunca en aza indirerek puantajın baştan sona sorunsuz şekilde işlenmesini sağlıyor.

Puantaj hesaplama,Idenfit ile esnek, dinamik ve kolay

İnsan kaynakları yönetiminde, zamanımızın az ve iş akışımızın çok olduğu bu son yıllarda, puantaj hesaplama gibi takip ve raporlama gerektiren işlemler için daha akıllı çözümler ve araçlar aramaya başladık. Idenfit bulut tabanlı yazılımıyla sadece puantaj değil, IK yönetiminde yer alan diğer işlemleri de farklı programlardan yönetmek yerine aynı çatı altında yönetebileceğimiz yazılımıyla geleneksel yöntemlerin çok önüne geçiyor.

Puantaj hesaplamada geleneksel yöntemlerin eksileri

Dijital dönüşüm ve smarttools döneminde manuel hesaplama programlarının eksilerine bakacak olursak,

İdenfit Puantaj Takibi
 • Her ay el ile doldurulan puantaj tablosunun zaman alıcı bir işlem olması ve insan hatalarına açık olması.
 • Her bir personel için manuel olarak ayrı bir tablo açılması gerekliliği.
 • Yedekleme yapabilmek için düzenli dosya tutulması ve takibinin zor olması.
 • Puantaj tablosunun çalışan veya yöneticilerle paylaşımının mail ya da farklı sistemler üzerinden, dağınık olarak ilerlemesi.
 • Puantaj tablosuna erişimin fiziki olarak dosyayı kaydettiğiniz cihaz üzerinden yapılması.
 • Büyük işletmelerin çok yüksek sayıda personeli olması dolayısıyla yaşanacak veri saklama problemleri ve operasyon-zaman maliyetlerinin yüksekliği.
 • Y ve Z kuşağının çalıştığı çoğu işyerinde excel tablo sisteminin yavaş kalması ve diğer yeni nesil yazılım olan smarttoollar kadar ilgi çekici olmaması.

Eski sistemlerde kabul gören bu puantaj hesaplama yolu, dünyada smarttools dönemine geçen işletmeler için oldukça yavaş ve maliyetli kalmaktadır. Ayrıca yeni nesil çalışanların çoğunun mobilitiye ve teknolojiye yatkınlığı düşünüldüğünde onların beklentilerini de karşılamamaktadır.

Manuel programların tüm bu eksilerini göz önüne aldığımızda Idenfit olarak kullanıcılarımıza sağladığımız puantaj takibini yapabileceğiniz zaman- izin modülümüz hem çalışanların işini kolaylaştırıyor hem de işletmelerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyor.

Excel yerineİdenfit’le puantaj hesaplamanın artıları

Puantaj takibi yapmak için Excel gibi manuel dosyalar kullanmak yerine, neden Idenfit gibi yeni nesil, esnek ve kolay raporlanabilir yazılımlar kullanılmalı, gelin birlikte bakalım.

 • Öncelikle İdenfit yazılımında hafta tatili, resmi tatil ve izin günleri puantaj tablosunda otomatik olarak yer alır.
 • Puantaj hesaplama, otomatik olarak tüm çalışanları kapsar.
 • Çalışanların işe giriş ve çıkış verileri mobil, tablet gibi farklı cihazlarla veya biyometrik ve RFID gibi okuyucularla otomatik olarak sisteme yüklenir.
 • Bulut sistemli bir yazılım olduğu için veriler yedeklenir, veriler için ayrıca dosya açma ve dosya takibi yapmanıza gerek kalmaz. Bunun yanında, dilediğiniz kadar çalışan için puantaj girişi yapabilirsiniz. Sistemde çökme, aksama, yavaşlama gibi problemler yaşanmaz.
 • Kolay raporlanabilir olma özelliği ile yöneticiler için incelemesi ve değerlendirmesi zaman almaz. Yöneticiler rapor çıktılarını sistemden farklı formatlarda alabilirler.

İnternet bağlantınızın olduğu her yerden puantaj girişi ve güncellemesi yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgiye idenfit üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı Bekliyorum...