Veri Tabanı Nedir? Veritabanı Yönetim Sistemleri

Katıldığım bir toplantıda değerli bir uzman şöyle demişti. “Acaba bu çağa bilgi çağı diyen bilim adamları bilgi teknolojisinin bu kadar önemli seviyelere gelebileceğini bilerek mi söylediler.” Evet hiç kuşkusuz bir şekilde bilgi çağı ile günümüzün en değerli şeyi bilişim ve veriler olmuştur. Bunun en önemli nedeni ise insan oğlunun bilgiye olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri en önemli gayesi bilgiye olan ihtiyacını gidermek olmuştur.

İnsanoğlu bilgiye ulaştıkça bunları kaydetme ihtiyacı duymuş ve bunun sonucu olarak hitabeler, kitaplar gibi yapıtlar ortaya çıkmıştır. Kitaplar, 20. yüzyıl gelene kadar bilgi depolamada yeterli olmuşsa da sonrasında artan veriler sonucunda yetersiz kalmıştır. Bundan dolayı gelişen bilgisayar teknolojisi yardımıyla insanoğlunun tüm bilgisi veri tabanlarına aktarılmaya başlanmıştır.

Veri depolama yöntemleri bilgi çağı ile birlikte sürekli değişmiş ve dijital bir yapı haline gelmiştir. En son olarak ise ilişkisel veritabanı günümüzde kullanılmaya başlanmıştır.

Veri Tabanı Nedir?

Veri tabanı, üzerine konuşmadan önce veri üzerinde biraz bilgi vermek doğru olacaktır. Veri, insanların saklamaya ihtiyaç duyduğu her türlü bilgidir.

Veri tabanı ise bir biriyle ilişkili verilerin bir arada toplandığı düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terimine göre ise;sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca istenebilecek veri yığınıdır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veri tabanları sistemleri, kişisel bilgisayarlar ile ortaya çıkmıştır. Veri tabanı sistemlerine gösterilebilecek en basit sistem hepimizin yakından tanıdığı not defterleridir. Zamanla yönetim sistemleri geliştirilmiş ve ilişkisel veri tabanı olarak adlandırılan veri tabanları ortaya çıkmıştır. İlişkisel veri tabanları günümüz de oldukça önemli bir sistem haline gelmiştir. Devlet sistemlerinden, bankacılığa, e-ticaret sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Veri tabanı sistemleri, pek çok firma tarafından desteklenen bir sistem olmasından dolayı oldukça geniş bir pazara sahiptir. Veri tabanı programlanması için ise Sql olarak adlandırılan veri tabanı dili kullanılmaktadır.

İlişkisel Veri Tabanı

Aralarında bağlantı (ilişki) bulunan çok sayıda tablodan (veri kümesi) oluşan bir veri topluluğuna İlişkisel Veritabanı (relational database(RDB)) denir. RDB’de tüm bilgiler 2 boyutlu tablolar halinde saklanır (Satır, Sütun). Böylece veritabanında yer alan veriler birer hücre olarak yer alırlar.

ilişkiselveritabanı 1 1

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bir veri tabanını oluşturmak, saklamak, çoğaltmak, güncellemek, yedeklemek ve yönetmek için kullanılan programlara Veri Tabanı Yönetme Sistemi adı verilir. Kısacası verileri kontrol ettiğimiz bir arayüz programıdır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Programları

Aşağıda günümüzde popüler olarak kullanılan bazı veritabanı sistemleri sıralanmıştır.

Microsoft Access
MySQL
DB2
Informix
Progress
PostgreSQL
Microsoft SQL Server
Oracle

İlişkisel Veri Tabanı Avantajları

Bu sistemlerin bizlere sağladığı bazı avantajları vardır. Başlıca avantajları şu şekilde sıralanabilir.

Gereksiz Veri Tekrarının Olmaması

Her veri planlı tekrarlar dışında bir kez yer alır. tüm uygulamalar aynı veriyi kullanır. güncellemelerde bütünlük ve tutarlık sorunları ortadan kalkar.

Veri Güvenliği

Herhangi bir veriye erişim ve işlem yapma önceden belirlenmiş yetki dahilinde gerçekleşir. güvenlik ve kullanıcıya özgü bilgilerin korunması için gerekli modüller VTYS içinde yer alır.

Veri Bütünlüğü

Her veri, hatalı uygulamalar dışında her erişimde olması gereken değeri yansıtır. hareket sonrası bir kez güncelleme yeterlidir.

Veri Bağımsızlığı

Veriler uygulamalar bağımsız bir şekilde tutulduğundan bir birinden bağımsızdır. Bundan dolayı bir veri üzerinde yapılacak olan bir işlem diğer verileri etkilemez.

Ekonomik Boyut

Veri kaynağı tek merkezde tutulur ve ortak kullanılır. daha etkin teknik destek hizmeti sunulabilir. Bundan dolayı veri depolamak için yer ve cihaz kullanımı daha az olmaktadır.

İlişkisel Veri Tabanı Dezavantajları

İlişkisel Veri Tabanlarının Bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan bazılarını şu şekil de sıralayabiliriz.

Boyut Sıkıntısı

Uygulama ile veri arasında yer alan katmanı oluşturan yazılım demetinin getirdiği fazladan bellek gereksinimi oluşur. Bu da bilgisayarda boyut sıkıntısına sebep olabilir.

Karmaşıklık

Sistemin geniş olmasından kaynaklanan bazı karmaşıklıklara sebep olabilir. Ayrıca bu sitemler maliyetli ve bilgili kişi sayısı ise sınırlıdır.

Maliyet

Sistemin geliştirme süresi, çalışan uzman sayısı ve artan donanımsal ve yazılımsal gereksinimlerden dolayı artan bir maliyet söz konusudur.

Sistem Problem Maliyeti

Tüm veriler bir bilgisayarda toplandığından dolayı her hangi bir arıza durumunda bütün işler aksar.

Konun sonuna geldik. Aslında pek çok ayrıntıya girilmedi daha sonra veri tabanları ile ilgili diğer bilgileri vermek dileğiyle…
Eğer takıldığınız konular olursa çekinmeden benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlarınızı Bekliyorum...