Veri Depolama Yöntemleri

Veriler hiç kuşkusuz 21. yüzyılın en önemli varlığı haline gelmiştir. Bundan dolayı bu verileri depolamak ve korumak gerekmektedir. Çünkü artık hayatımızı kolaylaştıran tüm işlemler (yani veriler) bilgisayarlarda saklanmaktadır. Bunları depolamak ve korumak için ise veri tabanları geliştirilmiştir. Bu yazıda bazı terimlerin tanımını yaparak veritabanlarının ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. 2. yazım da ise veri tabanları hakkında geniş bilgiler vereceğim.

veridepolama 2 1 1 1

1.Veri Nedir?
Veri kaydedilebilir bilinen gerçeklerin tümüdür. Örneğin bir kişinin ismi,telefon numarası, adresi birer veridir. eskiden bu veriler bir deftere kaydedilerek saklanırdı. Günümüz de ise bilgisayarlar yardımıyla bu veriler saklanmakta ve kullanılmaktadır.

Veri Depolama Yöntemleri:
İhtiyaçlar doğrultusunda veri depolamak ve erişmek için çeşitli veri depolama teknikleri geliştirilmiştir. Şimdi ise bu veri depolama sistemlerinden kısaca bahsedelim.

Yapısal Olmayan: Bu yöntem ile depolanan veriler için belirli bir sınıflandırma ve sıralama yoktur. Veriler düz bir şekilde kaydedilir. Örneğin basit not dosyaları.

Yapısal: Bu yöntem ile depolanan veriler çeşitli gruplara ayrılarak saklanır fakat bu gruplar arasında bir alt-üst ayrımı yapılmaz. Örneğin virgülle ayrılmış dosyalar (csv), Excel belgeleri.

Hiyerarşik: Hiyerarşik depolama yöntemini ağaç yapısına benzetebiliriz. Bu yöntemde veriler çeşitli kategorilere bölünerek depolanır. Her bir kategorinin içerisinde alt kategorilerde olabilir. Örneğin XML (eXtensible Markup Language) dosyalar.

İlişkisel Veritabanı: İlişkisel veritabanlarında veriler tablolar üzerinde depolanır. Tablo içerisindeki her bir satır kaydı, her bir sütun ise veriyi ifade eder. Örneğin SQL Server, Oracle, Access.

Günümüz de yaygın olarak ilişkisel veritabanları kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise diğer yöntemlerin eksiklikleri ve bu eksikliklerden çıkan sorunların çözülememesi veya çok uğraştırması dır.

Klasik Dosya Sistemleri Dezavantajları
Klasik dosya sistemlerinden kasıt yapısal olmayan,yapısal ve hiyerarşik sistemlerdir. Yukarıda bunların eksikliklerinin olduğunu belirtmiştim. Bu eksiklikleri biraz açalım.

1. Veri tekrarı
Aynı veri çeşitli dosyalarda birden fazla yer alabilmektedir buda sistemin hantallaşmasına neden olur. Mesela bir stok dosyasında stok numarası verisinin aynı anda hem de malzeme dosyasında, fatura dosyasında ve ambar girişi dosyasında yer alması gibi. Bu durumlarda veriler sık sık tekrarlanır.

2.Verinin birkaç dosyada güncellemesi
Bu sorun yukarıda anlattığım veri tekrarı ile ilişkilidir. Veri birden fazla dosyada tekrar edilebildiği için, verinin bir dosyada güncellenip diğerlerinde güncellenmemesi yani veri bütünlüğünün (Data Integrity) bozulmasına neden olabilir. Buna bağlı olarak birbiri ile çelişen raporlar üretilebilir.

3. Belleğin tekrarlı bilgi nedeniyle israfı
Aynı verinin birden fazla dosya içinde bulunması nedeniyle kullanılan veri hard diskte fazla yer işgal edecek. Yani hard disk tekrarlı veriler için kullanılmış olacaktır.

4. Sadece belirli bir dilin kullanılması
Verilerin dosya sisteminde saklandığı ortamlar için değişik programlama dillerinden bir tanesi kullanılır. Kullanılan bu programlama dili ise SQL dili gibi esnek değildir.

Yorumlarınızı Bekliyorum...