C# DateTimePicker ile Veri Getirme

Bu yazıda datetimepicker ile işlemler yapmayı göstereceğim. Datetimepicker’ı kullanırken ilk olarak dikkat edilmesi gereken şey veri tabanından alınacak tarih veri tipi ile timepickerın veri tipinin aynı olmasıdır. Bunun için timerpickerın tarih tipini veritabanındaki tarih kayıt tipinin aynısına çevirmemiz lazım. Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz.

dateTimePicker1.Value.ToString(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFF”);
Bu şekilde DateTimePicker tarih türünü veritabanı ile uyumlu hale getirebilirsiniz. Eğer bu işlemi yapmazsanız yanlış sonuçlar alabilir yada hata ile karşılaşa bilirsiniz. Eğer uyumlu ise böyle bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Şimdi ise bir örnek üzerinde gösterelim.

datetimepicker 2 1 1 1

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string donustur = dateTimePicker1.Value.ToString(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFF”);
string donustur2 = dateTimePicker2.Value.ToString(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFF”);
SqlConnection con = new SqlConnection(conStr);
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = “select * from Gorusme where GorTarihi between @Tarih1 and @Tarih2”;
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Tarih1”, donustur);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Tarih2”, donustur2);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
da.SelectCommand = cmd;
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
con.Close();
}

Yazdığımız Sql sorgu ile veri tabanındaki Gorusme tablosunda yer alan kayıtların seçtiğimiz iki tarih arasında getirilmesini sağladık.

İki tarih arasında verilerin getirilmesini sağlayan sql cümle şu şekilde yazılmalıdır.
select * from Gorusme where GorTarihi between @Tarih1 and @Tarih2
Burada yer alan between terimi DateTimePickerlar da ki iki farklı tarih arasındaki verilerin çağrılmasını sağlar.

Yorumlar (2)

  1. erdem Mart 31, 2014
  2. Furkan Culhaoğlu Temmuz 30, 2016

Yorumlarınızı Bekliyorum...