SQL Group By Fonksiyonları

Select sorgularla alakalı bundan önce iki yazı daha yayınlamıştım. İhtiyacınız durumunda onlarada bakabilirsiniz. Bunlardan ilki temel select cümleleri diğeri ise where koşullu select cümleleri 

Gelelim biz Group by fonksiyonlarına;

Adından da anlaşılacağı üzere Group by ile sorguladığımız tablodaki satırlar belirli gruplara ayrılarak sıralanırlar. Bu sıralamaları yapabilmemiz için bazı fonksiyonlar var ve biz bu fonksiyonları kullanarak gruplama işlemlerini yaparız.Bu fonksiyonları aşağıda sıralayalım.

Group By Syntax
Select [column,] group function(column), …
From table
[Where condition(Koşul)]
[Group by column]

Şimdi ise bu fonksiyonlarla ilgili örnekler yaparak konuyu açıklayalım.

Group By Fonksiyonları

AVG: Sayısal ifadelerde ortalama almamıza yarayan bir fonksiyondur.
Örnek:
ilk olarak aşağıdaki sorguyu bakarsak employees tablosunda üç tane David adında kişiler var.
select * from employees
where first_name= ‘David’

david 1 1 1
Bunların ortalama maaşını ise şu şekilde hesaplaya biliriz.
select first_name, avg(salary)  from employees
where first_name = ‘David’
group by first_name

groupbyavg 1 1

COUNT: Bir sorgu tarafından döndürülen verilerin toplam sayısını almamıza yarayan fonksiyondur.
Örnek: Aşağıdaki kod first_name,last_name ve salary değerleri aynı olan değerleri toplar. koşul olarakta ‘David’ yazdığımız için sadece bu değerlerin toplamları döndü.
select first_name, last_name, salary, count(1) from employees
where first_name = ‘David’
group by first_name,last_name,salary

groupbycount 1 1

MAX: Bir sorgu tarafından döndürülen verilerin en büyük değerini almamıza yarayan fonksiyondur.
MIN: Bir sorgu tarafından döndürülen verilerin en küçük değerini almamıza yarayan bir fonksiyondur.
Örnek:  Aynı first_name veya last_name değerlerine sahip satırlar arasında salary değeri max olanla employee_id si min olan değerleri getirir.

select first_name,last_name,max(salary),min(employee_id) from employees
group by first_name,last_name

maxandmin 1 1

SUM: Bir sorgu tarafından döndürülen verilerin toplam değerini almamıza yarayan fonksiyondur.
Örnek: aynı first_name e sahip kişilerin salary değeri toplamlarını verir.
select first_name,salary, sum(salary)from employees
group by first_name,salary

groupbysum 1 1

Diğer Group By Fonksiyon Çeşitleri
 

FİRST: Bir sorgu tarafından döndürülen verilerin ilk değerini almamıza yarayan bir fonksiyondur.

LAST: Bir sorgu tarafından döndürülen verilerin son değerini almamıza yarayan bir fonksiyondur.

STDDEV: Standart sapmayı veren bir fonksiyondur.

VARIANCE: Verinin varyansını hesaplayan bir fonksiyondur.

Group By fonksiyonu olarak kullanabileceğimiz yukarıda gördüğünüz gibi 4 tane daha fonksiyon var. İhtiyaç durumlarında istediğimizi kullanmak ise bize kalmış.
Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Anlamadığınız veya açıklamamı istediğiniz yerleri yorum kısmından sorabilirsiniz.
İyi Çalışmalar

Yorumlarınızı Bekliyorum...