SQL Select Komutlarının Kullanımı

Bu konu da sql dilinde en çok kullanılan select ifadelerini örneklerle açıklayacağım ama ilk olarak bir kaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Bunlar;

Veritabanı komutlarında en çok kullanılan sql ifadeler select sorgularıdır. Bunun sebebi ise veritabanlarına kaydettiğimiz verilerin belirli bir amacı vardır. Bu veriler; veri işleme, rapor çıkartma, stok takip etme, müşteri memnuniyeti gibi çeşitli sebeplerden ötürü saklanabilirler. Yani  kaydedilen veriler bizim için önemlidirler.Eğer bu verileri istediğimiz gibi kullanamazsak bu veriler bizim için bir anlam ifade etmezler.Biz veritabanı yöneticileri daha sonra veri tabanındaki bu verileri sql select ifadeleri ile ihtiyacımız doğrultusunda çalışma ekranına getiririz ve bu veriler belirli bir işe tabi tutulur.

Yukarıdaki açıklamamdan da anlayacağınız üzere select sorguları bizim için hayatı önlem taşırlar ve oldukça geniş bir konudur. Sql Select ifadeleri kalıp olarak aşağıdaki yapılardan oluşmuşlardır.

Select………
From Tablo_Adı
Where…….
Group by……
Having…….
Order by……

Konu geniş olduğu için bu yazımda sadece temel select komutlarını anlatacağım. Diğer konuları yani where , group by, having, ve order by ifadelerini diğer yazılarımda paylaşacağım.
Aşağıda göreceğiniz örnekler Toad programı ile oracle veri tabanında uygulanmıştır.
En basit select sorgusu aşağıdaki gibidir.
Select * from [Tablo_Adı]
Bu ifade ile ilgili tablodaki bütün veriler çalışma ekranında gözükür.
Örnek:
Select * from Employees

selectall 1 1

Select [Kolon_Adı],[Kolon_Adı], … from [Tablo_Adı]
Bu ifade ise ilgili tablodan istenilen kolonlarında ki verileri getirir. Örnekle ifade edelim.
Select First_name “Adı”,Last_name “SoyAdı”,Email “E-Posta” from Employees

kolonselect 1 1

Select [Kolon_Adı] || [Kolon_Adı] from  [Tablo_Adı]
Bu ifade ile iki kolon birleştirilerek tek kolonmuş gibi çalışma ekranına getirilebilir.
Örnek:
Select employee_id ||’ ‘|| first_name “Baglanti” from hr.employees

kolonbirleştirme 1 1

Operatör İşlemleri(Matematiksel İşlemler)

Matematiksel işlem yaparken şuna dikkat edilmesi gerekir. Kolonların sayısal bir veri tipi ile atanmış olmak zorundadır. Örnekte gördüğünüz gibi salary  tablosundaki veriler integer ifadelerdir.
select salary,last_name,first_name,2*(salary+10) from employees

sqloperator 1 1

Tekrarlı veri

select department_id from employees

tekrarlıveri 1 1

Tekrarlı veriler distinct ile tek bir değer gösterilebilir.
select distinct department_id from employees

distinct 1 1

Boş Değerler(Null Kolonlar)

Tablolardaki boş kolonların nasıl görüneceği hakkında fikre sahip olmak adına aşağıdaki işlemleri dikkatlice inceleyin.
select last_name, job_id,salary,commission_pct from employees

selectbosveri 1 1

Birde Commission_Pct değerlerini matematiksel işleme tabi tutalım.
select last_name,salary+12*commission_pct from employees

bosverisayısalislem 1 1

İki tabloyu dikkatli bir şekilde incelerseniz şunu fark etmişsinizdir boş gözüken kolonlarda herhangi bir ifade yoktur. matematiksel işleme tabi tutulduğunda da boş gözüküyor yani bu kolonlar değersizdir herhangi bir ifade yoktur. bundan dolayı bu kolonlar herhangi bir işleme tabi tutulduğunda bu işlem bu kolonlarda gerçekleşmez ve yine değersiz yani null olarak geri dönerler.

Bir Cevap

  1. MUSTAfaINE Mart 30, 2012

Yorumlarınızı Bekliyorum...