C# While Döngüsü

While döngüsü, if  ve for döngüsüne benzemektedir. Bunun sebebi ikisinde de bir koşul belirtiriz.Eğer bu koşul True(doğru) ise işlem basamakları çalıştırılır. False(yanlış) bir değer döndürülür ise döngü sonlanır.

While ile if Döngüsü arasındaki gözle görülür en büyük fark if cümlesinde değer true(doğru) ise küme parantezindeki işlem kodları sadece bir kez çalışır. While döngüsünde ise değer true(doğru) olduğu sürece küme parantezindeki işlem kodları sürekli çalışır. False(yanlış) değeri alana kadar işlem kodları çalışmaya devam eder.

while (şart veya şartlar)
{
İşlem kodları;
}

Örnek Uygulama

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi=100;
int deger=80;
while(sayi>0)
{
deger=deger/2;
sayi = sayi / 2;
listBox1.Items.Add(deger);
}
MessageBox.Show("While döngüsü sonu");
}

While Sonsuz Döngü Kullanımı

While döngüsünde yazılan koşulun sürekli değişen bir değer olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Eğer değer hep aynı kalırsa While döngüsündeki koşul hep True değeri alacağı için sonsuz döngüye girilir. Fakat bu durum bizim için her zaman kötü bir şey değildir. Bazen bu işlemi biz kendimiz isteyerek kullanabiliriz.
Mesela güvenlik amacıyla kullanırız şifre işlemlerinde 3 defa yanlış girildiğinde programı sonsuz döngüye sokan ve daha fazla ihtimal denenmesini engelleyebiliriz.

Örnek Uygulama
Ben bu uygulamada basit bir şekilde programı sonsuz döngüye sokmayı gösterdim. Bu şekilde butona 3 defa tıklandığında sayi 3’e ulaşıcak ve kosul ifadesi sayi>=3 olduğu için program while döngüsünden çıkamayacağı için sonsuz döngüye girecek.

   int sayi = 0;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

sayi++;

while (sayi >=3)
{
label1.Text = "Sonsuz döngüye girldi";
}
}

Yorumlarınızı Bekliyorum...