Ado.Net (ActiveX Data Object) Nedir?

Başlıktan da anlaşılacağı üzere Ado ActiveX Data Object kelimesinin kısaltılmasıdır. Türkçede ise “Veriye erişmek için seçilen yol” diye anılmaktadır.
Bu konu ile birlikte .NET Framework ile veri yönetimi hakkında bazı konulara değineceğim. Ado.Net yazımından da anlaşılacağı gibi  .Net Platformunda çalışmaktadır. Ado.Net veritabanı kullanan uygulamalar yazmayı kolaylaştırmak için yazılmış nesneler kütüphanesidir. Ado.Net ile artık basit görsel uygulamaların dışında bir veri tabanındaki veriler kontrol edilir. Piyasada en çok kullanılan başlıca veritabanı yönetim sistemleri ise şunlardır;
Oracle
Sql Server
IBM
MySql
bu programlar gibi daha pek çok veritabanı programları söylenebilir.

Ado.Net nesne modeli iki ana bölümden oluşmaktadır.
1. Dataset Sınıfları

Çevrimdışı ortamlar için veri depolama ve yönetme işlemlerini sağlar. DataSet sınıfları veri kaynağından bağımsız her tür uygulama ve veritabanı  için  kullanılabilir. Özellikle  İlişkisel Veritabanı, XML ve XML Web Servisleri üzerinden veri çekmek için kullanılır.

2. .Net Sınıfları

.NET  veri sağlayıcı sınıfları, farklı türdeki veritabanlarına bağlanmak için kullanılır. Bu sınıflar sayesinde istenilen türdeki veri kaynağına kolayca bağlantı kurulabilir, veri çekilebilir ve gerekli güncelleme işlemleri yapılabilir.

.Net Veri Sağlayıcı Sınıfları

Her bir Ado.Net veri sağlayıcı modülü 4 nesne içerir. Bunlar;

Connection: Veri kaynağına ulaşılmak için kullanılan sınıftır.

Command: Veri  kaynağı üzerinde sorgu çalıştırmak için  kullanılır. Veri kaynağından dönen  kayıtlar .DataReader  veya  DataSet kullanılarak veri bağlantılı kontrollere aktarılır.

DataReader: Çevrimiçi bağlantılarda sadece veri okumak için kullanılan sınıftır.

DataAdapter: Çevrimdışı bağlantılarda kullanılan veri işleme nesnesidir.

Veri erişim sistemlerinin kullanımına göre .Net veri erişim sınıflarının modelleri de değişiklik gösterir. Bunlardan bazıları;

Sql Server .Net Veri Erişim Modeli

System.Data.SqlClient sınıf ismi ile çalıştırılmaktadır. SqlConnection,SqlCommand,SqlDataReader sağlayıcı sınıfları ile gerekli işlemler yapılır.

Oracle .NET Veri Erişim Modeli

System.Data.OracleClient sınıfı ismi ile çalıştırılmaktadır.

OracleConnection, OracleCommand, OracleDataReader sağlayıcı sınıfları ile gerekli işlemler yapılmaktadır.

Not: Oracle.Net veri sağlayıcısı Visual Studio da default konumunda gelmektedir aktif etmek için aşağıdaki işlemleri takip edin.

1. View>Solution Explorer işlemlerini takip edin.

2. Solution Explorer’dan References bölümünde sağ tuş tıklanır ve gelen seçeneklerde Add Referenceseçilir.

3.Gelen ekranda .Net sekmesinden System.Data.OracleClient seçilir ve OK’a tıklanır.

addreference

Bir Cevap

  1. Ali Osman Şubat 19, 2015

Yorumlarınızı Bekliyorum...