C# Switch Case Yapısı

Switch ifadesi, C# da If gibi bir karar yapısıdır. Yazdığımız karşılaştırma ifadelerini çalıştırır ve iki değer arasında bir kıyaslama yapar. True veya False değerine göre yazdığımız uygun kodları çalıştırır.

Switch Yapısı ve Kullanım Şekli

switch (Deyim)
{
case sabitdeyim:
çalıştırılacakKod
break;
case sabitdeyim:
çalıştırılacakKod
break;
default:
çalıştırılacakKod
break:
}

Deyim ifadesi bir kez değerlendirildikten sonra sabitdeyim değeri Deyimin değerine eşit olan ifade çalıştırılır. Uygulama break; ifadesinin sonuna kadar çalışır. Bundan sonra switch ifadesinden çıkar ve sonraki ilk ifadeyi çalıştırmaya başlar.
Eğer sabitdeyimlerden hiç biri Deyim’e eşit değilse isteğe bağlı olarak yazılan default değeri altındaki ifadeler çalışır.

Örnek Program:

int saat = DateTime.Now.Hour;
    string mesaj = "";
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      switch (saat)
      {
      case 9:
      case 10:
      case 11:
        mesaj="Günaydın";
        break;
      case 12:
      case 13:
      case 14:
      case 15:
        mesaj = "İyi günler";
        break;
      case 16:
      case 17:
        mesaj = "İyi akşamlar";
        break;
      default:
        mesaj = "merhaba";
        break;
      }
      label1.Text = mesaj;
    }

Butona basldığında form sayfası yukarıdaki şeklini alır.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.