C# Koşul Operatörleri

C# ta eğer bir koşul söz konusu ise bu operatörler kullanılır. Koşul dan kastımız ise en basit olarak doğru (True) veya yanlış (False). Programlama mantığında koşullar genel olarak if, forswitch , while gibi karar yapılarında kullanırız.

C# taki Koşul Operatörleri

And (VE) Koşulu

& işareti ile ifade edilir. Bu koşul matematikteki kesişimler mantığında çalışır. Yani verdiğimiz koşulların  değerlerinden hepsi True ise Sonuçta True değerini döndürür. Eğer içlerinde herhangi birinde False değeri varsa sonuçta False değerini döndürür.

Or (VEYA) Koşulu

| işareti ile ifade edilir. Bu koşul matematikteki birleşim mantığında çalışır.Tüm koşulların değeri False ise sonuç False olur. En az bir tane True değeri varsa sonuç True olur.

And Also Koşulu

&&ile gösterilir.And koşulu mantığında çalışır. Koşullardan biri False ise, diğerleri kontrol
edilmeden False değeri döndürülür. Bu tip bir koşulun kullanılmasının sebebi, birçok
koşulun kontrol edilmesi gerektiğinde performansı arttırır.
Or Else Koşulu 
|| işareti ile ifade edilir. Koşullardan biri True ise, diğerleri kontrol edilmeden True değeri döndürülür.
Not (DEĞİL) Koşulu
! işareti ile ifade edilir. Çalışma mantığı ise Bir koşulun değerini tersine çevirir. Koşul False ise True, True ise False değerine döndürür.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.