C# if else Yapıları

Öncelikle bu konuyu yeni öğrenenler veya buradan öğrenmeye çalışacaklar için şu diğer iki konuyu incelemelerini tavsiye ediyorum. Eğer bu konular bilinmiyorsa size bazı şeyler anlamsız gelecektir.
C# Koşul Operatörleri
C# taki çeşitli operatörler

Birazdan örnek uygulamalar göreceksiniz bu uygulamaları bilgisayarınıza indirip çalıştırırsanız daha iyi anlayacağınızı sanıyorum o yüzden burada uygulamaları paylaşıyorum. Buradan İndirebilirsiniz…

If Karar YapısıYapı olarak bir koşul cümlesi ve süslü parantezler arası koşul cümle veya cümle topluluğundan oluşurlar. Yazılan koşul ifadesinin sonucu doğru (True) ise Süslü parantezler arası kodlar çalıştırılır.
if(Koşul)
{
işlemler
}

Örnek:

iff

Bu uygulamada IF in çalışma mantığının anlaşılması için şöyle bir örnek uygulama yapılacak;

sayi adlı integer(sayısal değer) bir değişken tanımladım ve bu değişkenin değerini görebilmel için bir labella bağladım. Button1 olayı her clicklendiğinde sayi değeri 1 artacak sayi değeri 5’e eşitse messagebox “Sayi 5’e ulaştı…” uyarısı verecek. Bundan sonra kendini sıfırlayacak ve Button1 her 5 tıklandığında messagebox uyarı verecek.

İşte Örnek kod form sayfası;

namespace ifkarar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private int sayi = 0;
    // Sayi değişkeni global olarak atandı.
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = Convert.ToString(sayi);
      //sayi değişkeni label a gösterildi.
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sayi += 1;
      // sayi = sayi + 1;
      label1.Text = Convert.ToString(sayi);
      //sayi değişkeni label a gösterildi.
      if (sayi==5)
      //koşul yazıldı...
      {
        MessageBox.Show("Sayi 5'e ulaştı...");
        //Messagebox kontrolü
        sayi = 0;
        // sayi değeri sıfırlandı..
        label1.Text = Convert.ToString(sayi);
        //sayinın yeni değeri labela gösterildi.
      }
    }
  }
}

If  Else Yapısı

If koşulunun gerçekleşmediği her durumda devreye girer.
if(Koşul)
{
işlemler
}
else
{
işlemler
}

Örnek:
İlk yaptığımız örneğin if döngüsünden sonraki kısmına şuan paylaşacağım kodu da eklersek if else koşuluna güzel bir örnek olacağına inanıyorum.

ifelsedey
else
      {
        MessageBox.Show("sayi 5 değil...");
      }


Else If Yapısı
If Else yapısındaki else deyiminde bir koşul yoktu. Eğer else deyimine de bir koşul yazılacaksa  Else If yapısını kullanırız.
if(Koşul) { İşlemler } else if(Koşul2) { işlemler } Örnek: İlk yaptığımız örneğin if döngüsünden sonraki kısmına şuan paylaşacağım kodu da eklersek konu anlaşılacaktır.

ifelse
namespace elseifkos
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private int sayi = 0;
    // Sayi değişkeni global olarak atandı.
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = Convert.ToString(sayi);
      //sayi değişkeni label a gösterildi.
    }
    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      sayi += 1;
      // sayi = sayi + 1;
      label1.Text = Convert.ToString(sayi);
      //sayi değişkeni label a gösterildi.
      if (sayi == 5)
      //koşul yazıldı...
      {
        MessageBox.Show("Sayi 5'e ulaştı...");
        //Messagebox kontrolü
        sayi = 0;
        // sayi değeri sıfırlandı..
        label1.Text = Convert.ToString(sayi);
        //sayinın yeni değeri labela gösterildi.
      }
      else if (sayi != 5)
      {
        MessageBox.Show("Sayi 5'e ulaşmadı...");
      }
    }

  }
}

Yorumlarınızı Bekliyorum...