C# daki Çeşitli Operatörler

Programlama dillerinde matematiksel veya sözel işlemler yapmak için geliştirilmiş yöntemlere genel olarak operatör olarak ifade edilirler. Matematiksel işlemleri aritmetiksel ve karşılaştırma operatörleri olarak iki grupta inceleyebiliriz. Aşağıda bu iki operatörleri ve kullanım biçimlerini göstereceğim.

c matematiksel operator

Aritmetiksel Operatörler

Bu operatörler aritmetik işlemler de kullanılır. Yani sayılarla veya sayı tutan ifadelerle birlikte kullanılır.

Çarpma Aritmetiksel Operatör

Çarpma işleminin yapıldığı operatördür. * işareti ile ifade edilir.

intsayi = 100;

sayi = 100 * 6;

Bölme Aritmetiksel Operatör

Bölme işleminin yapıldığı operatördür. / işareti ile ifade edilir.

double bolum;

bolum = sayi / 17;

Çıkartma Aritmetiksel Operatör

Çıkartma işleminin yapıldığı operatördür. – işareti ile ifade edilir

intsonuc = bolum – 100;

Toplama Aritmetiksel Operatör

Toplama işleminin yapıldığı operatördür. + işareti ile ifade edilir.

inttoplam;

toplam = toplam + sonuc

Mod Alma Operatörü

Bu operatör ile sayılar ile modüler aritmetik işlemler yapılabilir. % işareti ile ifade edilir.

int sonuc = toplam % 42;

Karşılaştırma Operatörleri

Bu operatörler veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörler ile yapılan işlemlerin sonucunda Doğru( True) ya da  Yanlış (False) değeri döner. Aşagıdaki örnekte sayi ve sayi2 değerlerine göre karşılaştırmalar yapılmaktadır.
double sayi = 1.5;
float sayi2 = 1.3;

Küçüktür Karşılaştırma Operatörü

sayi2 < sayi
Sonuç: True

Küçük Eşit Karşılaştırma Operatörü

sayi2 <= sayi
Sonuç: True

Büyük Karşılaştırma Operatörü

sayi2 > sayi
Sonuç: False

Büyük Eşit Karşılaştırma Operatörü

sayi2 >= sayi
Sonuç: False

 Eşit Karşılaştırma Operatörü

sayi2 == sayi
Sonuç: False

Eşit Değil Karşılaştırma Operatörü

sayi2 != sayi
Sonuç: True

Yorumlarınızı Bekliyorum...