C# Timer Kullanımı

Timer, İngilizce bir kelime olsa da günlük hayatta çok fazla duyduğumuz yabancı terimlerden biridir ve Türkçe’de sayaç anlamına gelmektedir. Yine Visual Studio da  sayaç görevini üstlenen sınıfın ( class ) ismi de Timer dır. C# içinde Timer da çok fazla bir özellik olmamasına rağmen mutlak uygulanması gereken bir kaç olayı vardır. Eğer C# form sayfalarında Timer’ın bu özellikleri kod yazılırken belirtilmezse, ilgili uygulama sayfasında sayacımız çalışmaz yada bozuk çalışır.
Sayacımız Visual Studio içinde C# uygulama sayfasına eklendikten sonra, form ekranında aktif olarak gözükmezler. Tasarım kısımın da ise C# formunun altında Timer olarak belirir.(Aşağıdaki resimde olduğu gibi).

c timer

Timer’ın Kullanımı
Timer C# da Form ekranına ekledikten sonra, Aşağıda belirteceğim özelliklerin kod ekranında kesinlikle yazılması gerekir.

Timer’ın Olayları ( Event )
C# da Timer sınıfının sadece tek bir tetiklenme türü vardır. O da Tick olayıdır.

Timer Sınıfı Özellikleri
Timer içinde yer alan bütün sınıf (class) türleri aşağıda belirtilmiştir.

Timer.Interval
Sayaç çalışmaya başladığı andan itibaren, belirli bir zaman aralığında Tick eventinin tetiklenme olayının gerçekleşmesi gerekir. Bunun için Timer’ın Interval değerinin kod ekranında belirtilmesi gerekir. Belirtilecek olan Inverter değeri ile aşağıda görüldüğü gibi Tick eventi içinde yer alan kodların ne sıklıkla çalıştırılacağı belirtilir.

private void timer1_Tick(...........)
{
Yazılacak Kodlar
}

Inverter değeri kesinlikle mili saniye cinsinden yazılmalıdır. Örneğin; 
Interval değeri 2000 olan bir sayaç 2 saniye de bir tetiklenecektir.

Timer.Start
Sayacı başlatmak için kontrolün Start metodu kullanılmaktadır.

Timer.Stop
Sayacı durdurmak için kontrolün Stop metodu kullanılmaktadır.

Timer.Enabled
Enabled özelliği ile sayacın durumunu aktif veya deaktif olarak belirleyebiliriz.

Timer Kullanımına Örnek Basit Bir Program

Bu yazılı program ile timer1_Tick olayı çalıştığı andan itibaren, zaman 0 dan başlayarak pozitif yönde sonsuza doğru ilerler.

private int sayi = 0;
public Form1()
InitializeComponent();
{
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = Convert.ToString(sayi);
timer1.Interval = 1000;
timer1.Start();
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
sayi = sayi + 1;
label1.Text = Convert.ToString(sayi);
}

Ayrıca Timer konusuna örnek olarak başka bir sayfa da göstermiş olduğum sistem saati uygulamasına da bakabilirsiniz.
Sistem Saati İle Saat Uygulaması

Bu yazıyı C# ile programlama işine yeni girmiş ve pek bir şey bilmeyen arkadaşlarıma da faydası olabilmesi açısından ayrıntısı ile anlatılmıştır. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Görüşlerinizi yorum kısmından bekliyorum…

Yorumlar (7)

  1. Javed Aralık 7, 2011
  2. ayesha Aralık 7, 2011
  3. Anonymous Mayıs 14, 2012
  4. Şahin Ocak 20, 2015
  5. aaa Mayıs 9, 2016
  6. Eda Sila Nisan 12, 2020
    • Sadik Bozkurt Nisan 14, 2020

Yorumlarınızı Bekliyorum...