C# ta ComboBox ve ListBox Kullanımı

Windows’ta açılan menü kutusunu ifade eder. Bir başka değişle çoklu menüyü ifade eder.

ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye öge eklemek için kontrolün Items özelliğinden faydalanılır.

El ile Combobox  Alanına Öge Ekleme

Tasarım anında öğe eklemek için Properties (F4) panelinden Items özelliğinin yanındaki butona tıklayın. String Collection Editor penceresi aktif olmalı, her ögenin değeri tek tek bir satırda yazılır.
Bu editörde yazdığımız tüm değerler windows formundaki ComboBox’ta satır olarak gözükecektir.

Kod ile Combobox Alanına Öge Ekleme

Çalışma anında öğe eklemek için kod sayfasında, kontrolün Items
özelliğinin Add metodu kullanılır.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBox1.Items.Add("Doktor");
      comboBox1.Items.Add("Akademisyen");
      comboBox1.Items.Add("Öğretmen");
      comboBox1.Items.Add("Memur");
      comboBox1.Items.Add("Özel Sektör");
    }

Bir Windows liste kutusunu temsil eder. Kontroldeki öğeler sabit bir liste olarak görüntülenir.

ListBox kontrolüne öğe ekleme işlemi, ComboBox kontrolündeki işlemlere ile aynıdır.
ComboBox kontrolünden farkı, birden fazla öge seçilebilir olmasıdır.

Kod Olarak Gösterimi:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

 {
  comboBox1.Items.Add("SONY");
  comboBox1.Items.Add("CANON")
  comboBox1.Items.Add("HP");
  comboBox1.Items.Add("SAMSUNG");
 } 

Bir Yorum

 1. Anonymous 16 Eylül 2012

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.