C# MessageBox Kullanımı

Messagebox programcıların çok sık kullandığı bir araçtır.MessageBox’ı kullanıcıya uyarmak istediğimizde kullanırız. Güncel hayattan bir örnek vermek gerekirse bir word dosyasında çalıştık ve çıkmak için çarpı(X) işaretine bastığımızda bir uyarı alırız işte gördüğünüz araç bir messageboxtır. Kullanım Şekli

Mesaj kutusu dört ana öğeden oluşur.

Text: Mesaj olarak vermek istediğimiz bilgiyi bu alana yazarız.

Caption(Başlık):Message kutumuzun başlığını atadığımız yerdir.

Button:Message kutusunda gösterilecek düğmeler belirlenir. Örneğin; OK,OKCancel,YesNoCancel  gibi seçenekleri vardır.

İcon(Simge):Message kutusunda gösterilecek olay resmini ve messagebox aktif olduğunda çıkacak sesi belirler. Örneğin; Error,Information,None gibi seçenekleri vardır.

sss

Temel de genelde böyle kullanırız.

MessageBox.Show("Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz.", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
messs copy

İki farklı seçenek daha ekleyebiliriz. Bunlar;
MessageBoxOptions: İletinin nasıl etkin olacağını belirler.
Örnek;RightAlign ile İleti kutusu metni sağa hizalanır.

mess copy


MessageBoxDefaultButton: Messagebox butonlarının default türleri seçilir.

MessageBox.Show("Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.ServiceNotification);

Yorumlarınızı Bekliyorum...