C# Dizi Değişkeni Oluşturma

Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir.Örneğin kullanıcıdan alınan isimler String tipinde bir dizi içinde toplanabilir.
string[] isimler = new string[10];
sehirler= new string[3];
Dizilerin elemanlarına ulaşmak için, istenilen elemanın indisi verilmesi gerekir. İndisler aşağıda gösterildiği gibi oluşturulurlar.
isimler[0] = “Ali”;
isimler[1] = “Ahmet”;
isimler[2] = “Hüseyin”;
isimler[3] = “Ayşe”;

İnteger Tipinde Dizi Oluşturma

int[] CiftSayi=new int[5];

İndisleri

CiftSayi[0] = 8;
CiftSayi[1] = 6;
CiftSayi[2] = 4;
CiftSayi[3] = 2;
CiftSayi[4] = 0;
Aşağıdaki örneği buradan indirebilirsiniz. İndirmek İçin Tıklayınız…

Dizilerle İlgili Örnek;

 public partial class Form1 : Form
  {
    int[] CiftSayi = new int[5];      
    string[] isimler = new string[4];
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {


      CiftSayi[0] = 8;
      CiftSayi[1] = 6;
      CiftSayi[2] = 4;
      CiftSayi[3] = 2;
      CiftSayi[4] = 0;


      isimler[0]="Ali";
      isimler[1]="Ayşe";
      isimler[2]="Hasan";
      isimler[3]="Ahmet";

    }

    private void btnsayidizisi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(CiftSayi[2].ToString(),"Sayi Dizisi Gösterimi");
    }

    private void btnstringdizisi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(isimler[2],"String Dizisi Gösterimi");
    }

Yorumlarınızı Bekliyorum...