C# Değişkenlerin Tanımlanması

Bellekte tutulan verilere c# ta değişkenler adı verilmektedir.. Bir değişkeni kullandığımız zaman o değişkenin bellekte bulundu yerdeki bilgiyi kullanırız.
Değişkenlere Neden İhtiyaç Var?
En basitinden performans ve veriye ulaşma kolaylığını sağlamak için diyebiliriz. Aşağıdaki yazıyı okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız.
Program yazarken, bazı verilerin daha sonra kullanılmak üzere bir yerde tutulması gerekebilir. Örneğin bir hesaplama yapılırken, önceden hesaplanmış verileri kullanmak istenirse, bu verileri tekrar hesaplamak yerine hafızada tutmak performansı artıracaktır. Veya veritabanından alınan bir kullanıcı isminin hafızada tutulması, bu değer her istendiğinde veritabanına bağlanıp alınmasına tercih edilmelidir. Verilerin bu şekilde hafızada tutulması değişkenler ile sağlanır. Değişkenler farklı türde verileri tuttukları için, farklı tiplere sahip olabilirler. Bir negatif veya pozitif sayıyı tutan değişken ile yazı tutan bir değişken farklı tiplere sahiptirler.

Değişken Tanımlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilmelidir. Örneğin; değişken tanımlanırken sayi int; olarak değilde int sayi; olarak tanımlamalıyız.

Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz. Örneğin; int (sayi); veya int ?sayi; şeklinde tanımlayamayız.

Visual C#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz.

Örneğin; int int; şeklinde değişken tanımlanamaz.

Değişken Tanımlarken Bilinmesi Gereken Şeyler

Aynı tipteki değişkenler tek bir satır içinde tanımlanabilir.
Örneğin; int sayi1, sayi2; gibi tanımlamalar yapabiliriz.
Değişkenlere değer atamak = operatörü ile yapılır. Örneğin; sayi1 = 10;
Değişkenlere dışarıdan veya bir başka değişkenden değer atayabiliriz. Örneğin; sayi2 = sayi1;
Değişkenler tanımlandıkları sırada başlangıç değeri alabilirler. Örneğin; String =”Ad Giriniz.”;

Çeşitli Değişken Tipleri ve Özellikleri

veritür

Yorumlarınızı Bekliyorum...