Photoshop WorkSpace Menüleri ile Çalışma Alanınızı Özelleştirin

Photoshop’un, araç seçenekleri çubuğunun ve paletlerin görüntülenmesini ve konumunu kontrol etmek için birçok yol sunması güzel bir özelliktir, fakat belirli projeler için bazı paletleri, başka projeler için de farklı bazı paletleri görüntülemek üzere paletleri ekranda sürüklemek zaman alabilir. Neyse ki, Photoshop ne zaman hangi paletlerin, araçların ve menülerin kullanılabilir durumda olduğunu kontrol ederek çalışma alanınızı özelleştirmenize imkân verir. Aslında Photoshop uygulaması ton ve renk düzeltme, boyama ve rötuşlama gibi farklı iş akışları için uygun hazır bazı çalışma alanları ile birlikte gelir. Şimdi bunlarla birkaç deneme yapalım.

1. Window>Workshop>Web Design

Onay istenirse, çalışma alanını uygulamak için Evet’e tıklayın.

Paletleri açma, kapatma ve taşıma konusunda denemeler yaparken, Photoshop’un paletleri çalışma alanının sağ kenarı boyunca sıraladığını göreceksiniz.

Aksi takdirde, çalışma alanında hiçbir değişiklik olmamış gibi görünebilir. Ancak, sizin de göreceğiniz gibi, Photoshop renk ve ton düzeltmeleri için yaygın bir şekilde kullanılan menü komutlarının büyük bir kısmını renklendirmiştir.

2. Window menüsüne tıklayın ve imleci diğer menülerin üzerinden geçirerek sürükleyin. Renk ve ton düzeltme komutları mor olarak görüntülenecektir.

3. Window >WorkSpace >Keyboard Shortcuts & Menus komutunu seçin. Klavye Kısayolları ve Menüler iletişim kutusu, uygulama ve palet menüsü komutlarının kullanılabilirlik durumunu kontrol edebilmenizin yanında menüler, paletler ve araçlar için özel klavye kısayolları oluşturmanıza da imkân sağlar. Örneğin nadiren kullandığınız komutları gizleyebilir veya sık kullandığınız komutları vurgulayarak bunların daha kolay bir şekilde görünmelerini sağlayabilirsiniz.

workphoto

4. Window> WorkSpace>Save WorkSpace komutunu seçerek bu çalışma alanını kaydedebilirsiniz. Çalışma Uzayını Kaydet iletişim kutusunu kullanarak çalışma alanınıza bir isim verin, Menüler, Palet Konumları ve Klavye Kısa Yolları onay kutularının işaretli olduğundan emin olun ve ardından Kaydet düğmesine tıklayın. Özel çalışma alanınız daha sonra Window >WorkSpace alt menüsünde listelenecektir.

pallet

5.Daha sonra tekrar varsayılan çalışma alanına dönmek için Window>WorkSpace>Default WorkSpace

Yorumlarınızı Bekliyorum...